Merken logos
De Leeuw Watersport logo
De Leeuw Watersport
Vorige pagina

NL Hydrografie 1800 Serie

Bij ons vindt u alles op het gebied van navigatie en kaarten. Onmisbaar in deze reeks zijn de bekende 1800 Serie.

Deze kaarten zijn bestemd voor beroeps- en recreatievaart.

De volgende uitgaven zijn beschikbaar: IJsselmeer, Nieuwe Waterweg, Noordzeekust, Oosterschelde, Waddenzee Oost, Waddenzee West, Westerschelde, Zoommeer/Haringvliet.

  • Editie : 2011
  • Deze kaarten zijn bestemd voor beroeps- en recreatievaart. Van deze serie, bestaande uit 8 atlassen, komt jaarlijks in het voorjaar een nieuwe, geheel bijgewerkte editie uit.
  • Op de kaartflap wordt aangegeven tot welke weekuitgave van de BaZ de kaartserie is bijgewerkt; de kaartgebruiker dient de kaarten bij te houden aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ).
  • Elke atlas bevat een legenda met alle op deze kaarten voorkomende afkortingen en symbolen; de kaarten hebben een andere kleurstelling en symbolisatie dan de zeekaarten m.b.t. lichten, lichtsectoren, betonning, bebakening e.d., maar wijken in essentie nauwelijks af van de internationale normen.
  • Verder wordt veel aanvullende informatie voor de specifieke doelgroep en voor de recreatievaart gegeven.

Kom naar de winkel voor meer leesplezier!

Copyright © 1888 - 2024 De Leeuw Watersport | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl